Esthetische chirurgie

aangezichtschirurgie
o facelift en halslift
o ooglidcorrectie
o neuscorrectie
o oorcorrectie

borstcorrecties
o borstvergroting
o borstlifting
o borstverkleining
o borstreconstructie
o ingetrokken tepel
o borstontwikkeling bij de man

figuurcorrecties
o buikwandplastie
o liposculptuur

Borstontwikkeling bijde man

(gynaecomastie)

Ondanks het feit dat zowel vrouwen als mannen een borstklier hebben, worden de borsten als een symbool van vrouwelijkheid bestempeld. Men kan zich goed inbeelden dat een man die te kampen heeft met borstontwikkeling dit als psychologisch belastend ervaart.

Bij een adolescente man merkt men dat deze borstontwikkeling enorme complexen meebrengt. Zelfs sporten en zwemmen worden gemeden.
Bij veel mannen zal een liposculptuur onder lokale verdoving mooie resultaten opleveren.

Soms is een chirurgische operatie nodig ter correctie van deze borstvorming.