Esthetische chirurgie

aangezichtschirurgie
o facelift en halslift
o ooglidcorrectie
o neuscorrectie
o oorcorrectie

borstcorrecties
o borstvergroting
o borstlifting
o borstverkleining
o borstreconstructie
o ingetrokken tepel
o borstontwikkeling bij de man

figuurcorrecties
o buikwandplastie
o liposculptuur

Ingetrokken tepel

Eén vrouw op tien heeft te kampen met het fenomeen van ingetrokken tepels. Vaak is slechts één van de twee tepels ingetrokken.

Vele vrouwen ervaren deze ingetrokken tepel als onesthetisch en aanzien dit als een handicap voor hun vrouwelijke en seksuele ontwikkeling.

Dankzij een kleine chirurgische ingreep wordt de ingetrokken tepel definitief naar buiten gebracht. De ingreep duurt slechts een half uur en gebeurt onder plaatselijke verdoving. Na de ingreep mag u naar huis.